Xem qua mạng bằng Hik-Connect P2P với 3 bước siêu đơn giản

 Việc cài đặt xem qua mạng bằng Hik-Connect P2P hiện tại chỉ gói gọn trong 3 bước siêu đơn giản. Với 9 máy chủ Hik-Connect đặt tại Việt Nam, tốc độ xem trực tiếp của Hik-Connect được cải thiện rất nhiều (khoảng… Xem thêm